Astra Spalvēna

Personiskā informācija
Vārds, uzvārds: Astra Spalvēna
E-pasts: astra.spalvena@gmail.com

IZGLĪTĪBA
2009. – 2015.gads Latvijas Kultūras akadēmijas doktorantūras programma „Mākslas”. Doktora grāds mākslas zinātnēs. Disertācijas tēma: „Ēdiena adaptāciju zīmju sistēmās kultūrkontekstuālā analīze”.
2006. – 2008. gads LKA, Mākslas zinātņu maģistra grāds.
2001. – 2006. gads LKA, Mākslas zinātņu bakalaura grāds.
1996. – 1998. gads Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultātes Komunikācijas zinātņu nodaļa.

AKADĒMISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā pieredze
2013.g.-līdz šim brīdim Lekciju kurss „Mediju semiotika” RISEBA Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžmenta bakalaura programmas 3. kursa studentiem.
2013.gada novembrī Vieslekcija LKA Maģistrantūras programmas 2. kursa studentiem “Pavārgrāmatu stāsti: ēdiena un tā pagatavošanas semiotiskās analīzes iespējas”
2012.gada maijā Lekciju cikla ietvaros uzstāšanās par tēmu „Methodological approaches to food” LKA Maģistrantūras programmas 1. kursa studentiem.
2009.g.-līdz šim brīdim Lekciju kurss „Tekstveide reklāmā” RISEBA Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžmenta bakalaura programmas 4. kursa studentiem.

Dalība zinātniskajās konferencēs un semināros
2014.g. 2.-6. sept. SIEF 20th International Ethnological Food Research Conference „Food and Internet”. Uzstāšanās temats: „Picture Me Perfect: Aesthetics of Food in Online Photographs”
2014.g. 6.-8. jūn. Umbra Institute of Perugia, International conference „Of Places and Tastes: Terroir, Locality, and the Negotiation of Gastro-cultural Boundaries”. Uzstāšanās temats: „Reflections of Historical Background in Latvian Contemporary Cuisine”
2014.g. 30.-31. janv. Daugavpils universitātes XXIV Zinātniskie lasījumi, starptautiska konference. Uzstāšanās temats „Lutināt un baudīt: ieskats gastronomiskā vārdkrājuma lietojumā”.
2012.g. 16. okt. „Baltic Studies Centre”, dalība seminārā „Ilgtspējīgas pārtikas ražošana un patēriņš: jauna politikas un pētniecības joma”.
2012.g. 29.-30. aug. Herder Institut and University of Tallin, international conference „Turning Points in Baltic and Central East European Food History – Knowledge, Consumption, and Production in Changing Environments.” Uzstāšanās temats: „Remembrance of Things Past. The narrative of a Contemporary Cookbook.”
2012.g. 6.-8. jūl. 10. Enogastronomisko brālību un asociāciju kongress Tartu. Uzstāšanās temats „The meaning of contemporary wedding meal in Latvia”.
2012.g. 27. apr. LKA Studējošo zinātniskā un radošā konference „ZinātMāksla”. Uzstāšanās temats: „Neēd šo ābolu, tas ir mākslas darbs: ēdiena vizuālais raksturojums”.
2011.g. 1.-2. dec. Liepājas universitātes 16. Starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Uzstāšanās temats „Debesmanna, ambrozijs un putna piens: desertu nosaukumi un apzīmējumi”.
2011.g. 28. maijā. Vidzemes augstskolas konference „Tulkojums ar garšu”. Uzstāšanās temats „Salduma alkas: garšas metaforu lietojums”.
2011.g. 11.-12. apr. Estonian National Museum and Centre of Excellence in Cultural Theory (University of Tartu), international conference „Recollecting and mediating food culture: individual and institutional perspectives.” Uzstāšanās temats: „Wrestling on the Table: Contemporary Wedding Meal in Latvia.”
2011.g. 27.-28. janv. Daugavpils universitātes XXI Zinātniskie lasījumi, starptautiska konference. Uzstāšanās temats „Krāsu simboliskās nozīmes ēdienu nosaukumos un apzīmējumos”.
2010.g. 2.-3. dec. Liepājas universitātes 15. Starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Uzstāšanās temats: „Dzīves kvalitātes metaforas: saldā dzīve un treknie gadi”.
2010.g. 23. apr. LKA studentu zinātniski-mākslinieciskā konference „Mazais absolūts”. Uzstāšanās temats: „Absolūtā garša”.

Zinātniskās publikācijas
„Picture Me Perfect: The Aesthetics of Food in Online Photographs”. „Food and the Internet”. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, 173. – 182.lpp.
„Lutināt un baudīt: ieskats gastronomiskā vārdkrājuma lietojumā”. „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas”. Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014, 263.-272.lpp.
„Salduma alkas: garšas metaforu lietojums”. „Tulkojums ar garšu. Ēdiena valodnieciskie un starpkultūru aspekti”. Vidzemes Augstskolas rakstu krājums. Valmiera: Vidzemes augstskola, 2012, 65.-77. lpp.
„Wrestling on the Table: The Contemporary Wedding Meal in Latvia”. Journal of Ethnology and Folkloristics, Vol 5, No 2, 2011, pp. 3-18.
„Dzīves kvalitātes metaforas: saldā dzīve un treknie gadi”. Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes rakstu krājums „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 15 (2). Liepāja: Liepājas Universitāte, 2011, 317.-324. lpp.

 

 • Kalendārs

  << Nov 2019 >>
  MTWTFSS
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 1
 • Pieteikties jaunumiem

 • Atbalsta

  Izglītības un zinātnes ministrija - Logo Studiju un zinātnes administrācija - Logo