Ieva Tihovska

IZGLĪTĪBA
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorantūra (2007–2011) un maģistrantūra (2003–2005)

Nodarbošanās: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore

Pētnieciskās intereses: mūzika, skaņu vide, autentiskums, etniskums, mazākumtautības, romi

PUBLIKĀCIJAS
Tihovska Ieva, 2014. “Kas ir pusčigāni? Latvijas čigānu etniskā identitāte un asimilācija.” In Identitāte: personīgā, lokālā, globālā. 2.starptautiskās studentu konferences rakstu krājums. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte. Rīga, 2013. gada 17.–19. aprīlis. Red. Evija Zača. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 24–32.

Tihovska Ieva, 2014. “Ethnic identity, assimilation and the notion of ‘half- Roma’ among the Roma in Latvia.” In Review of Artistic Education, No. 7–8. Published by George Enescu University of Arts, Center of Intercultural Studies and Researches, Department for Teachers Education. Ed. by Børge Pugholm etc. Romania: Artes Publishing House, 234–241.

Tihovska Ieva, 2013. “Kurš rada čigānu mūziku? Nečigāni un biedrības Čigānu draugs koris (1932–1933).” In Mūzikas akadēmijas raksti, Nr. 10. Sast. un red. Baiba Jaunslaviete. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 17–28.

Tihovska Ieva, 2005. “Latvijas čigāni šodien: identitāte, muzicēšanas konteksti, pārmantošana.” In Meklējumi un atradumi. Rakstu krājums. Sast. Inguna Daukste-Silasproģe. Rīga: Zinātne, 172–182.

 • Kalendārs

  << Sep 2019 >>
  MTWTFSS
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 1 2 3 4 5 6
 • Pieteikties jaunumiem

 • Atbalsta

  Izglītības un zinātnes ministrija - Logo Studiju un zinātnes administrācija - Logo