Līga Grīnberga

IZGLĪTĪBA
2014 – Šobrīd Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras menedžmenta un radošo industriju apakšprogramma (maģistra studijas)
2014 – 2010 Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras socioloģijas un menedžmenta apakšprogramma (Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās)
2010 – 1998 Limbažu 3.vidusskola (atestāts par vidējo izglītību)

DARBA PIEREDZE
Dalība pētījumos:
Šobrīd – 12/2014 zinātniskais viesasistents Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra programmā Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē. Habitus.
05/2015 – 12/2014 Latvijas Kultūras akadēmijas pētījums Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra auditorijas kvalitatīva un kvantitatīva izpēte pēc VSIA Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris pasūtījuma.
03/2015 – 11/2014 Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšana latviešiem ārvalstīs aptauja pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma: interneta aptaujas izstrāde, administrēšana, datu apkopošana.
02/2015 EKG Rīga 2014 novērtējuma pētnieku un Ecorys pētījums Eiropas kultūras galvaspilsētas Rīga 2014 projektu tiešsaistes aptauja: anketas un datu tulkošana angļu-latviešu-angļu valodās, administrēšana.
12/2014 – 02/2014 Dziesmu un deju svētku dalībnieku aptauja pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma: interneta aptaujas administrēšana, datu apstrāde SPSS.
11/2014 – 09/2014 Vidzemes mākslas un kultūras biedrības „Haritas” pētījums sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju „Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs” (2014): datu apstrāde SPSS, rezultātu apkopošana un atskaites sagatavošana.
11/2014 – 10/2014 Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra pētījums „Kultūras pieejamības un līdzdalības iespējas Rīgas apkaimēs” (2014): aptaujas datu apstrāde.
10/2014 – 08/2014 Latvijas Nacionālā kultūras centra un Latvijas Kultūras akadēmijas pētījums „Māksliniecisko kolektīvu dibinātāju aptauja” (2014): interneta aptaujas maketēšana, administrēšana un rezultātu apkopošana.
09/2014 – 06/2014 Latvijas Nacionālais kultūras centra un Latvijas Kultūras akadēmijas pētījums „Tautas mākslas kolektīvu vadītāju aptauja” (2014): interneta aptaujas maketēšana, administrēšana un rezultātu apkopošana.
06/2014 Auditorijas pētījums Sinfonietta Rīga koncerta apmeklētāju aptauja Spilves lidostā (2014) pēc Sinfonietta Rīga pasūtījuma ES projekta „New Music: New Audiences” ietvaros: aptaujas izstrāde un rezultātu apkopošana.
07/2013 – 04/2013 Asistents. Servisa audita kompānijas SIA Dorus īstenotā Eiropas Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekta „Darba tirgus pieprasījuma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” pētījums „Aptaujas darba tirgus jomā” (2013): interviju transkripcijas, kopsavilkumu rakstīšana.

Dalība pētījumos Latvijas Kultūras akadēmijas studiju ietvaros
2014 Sociālo tīklu analīzes izmantošanas iespējas kultūras ietekmes pētniecībā. Programma „Rīga 2014” piemērs (bakalaura darbs).
06/2013 – 02/2013 Latvijas Kultūras akadēmijas studentu pētījums „Sinfonietta Rīga potenciālās auditorijas izpēte” (2013) (kamerorķestra Sinfonietta Rīga pasūtījums): potenciālās auditorijas izpēte.
2014 – 2013 Latvijas Kultūras akadēmijas studiju procesa novērtējuma aptauja: administrēšana, datu apstrāde.
2013 Latvijas Kultūras akadēmijas absolventu aptauja: administrēšana.
06/3013 – 12/2012 Latvijas Kultūras akadēmijas studentu darba grupas pētījums „Radošo personu situācija Latvijā 2012.gadā”(2013) pēc Latvijas Radošo savienību padomes pasūtījuma.
2011 Rīgas Cirka auditorijas izpēte: interviju veikšana.
2010 Nacionālā teātra apmeklētāju aptauja: interviju veikšana.

Dalība zinātniskajās konferencēs
30/10/2014 Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiskās zinātniskās konference „Kultūras krustpunkti 2014” : Kultūras ietekmes novērtēšana ar sociālo tīklu analīzi. Programmas „Rīga 2014” piemērs.
16/05/2014 Latvijas Kultūras akadēmijas starpdisciplinārā zinātniskā konference „ZinātMāksla”: Sociālo tīklu analīzes izmantošanas iespējas kultūras ietekmes novērtēšanā.

Pētnieciskās intereses
Interešu laukā ir kultūras sociālā un ekonomiskā ietekme, apguvusi sociālo tīklu analīzes (social network analysis) pieeju un izmantojusi to Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas Rīga 2014 novērtēšanā. Piedalījusies vairākos pētījumos sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Nacionālo kultūras centru un citiem pasūtītājiem, galvenokārt atbildot par interneta aptauju administrēšanu, anketu izstrādi, darbu ar datu bāzēm programmā SPSS, datu apstrādi un gala ziņojumu izstrādi.

 • Kalendārs

  << Sep 2019 >>
  MTWTFSS
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 1 2 3 4 5 6
 • Pieteikties jaunumiem

 • Atbalsta

  Izglītības un zinātnes ministrija - Logo Studiju un zinātnes administrācija - Logo