Valdis Muktupāvels

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesors, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Folkloristikas un etnoloģijas katedras vadītājs

Izglītība, akadēmiskā un zinātniskā kvalifikācija
2014 Latvijas Universitātes profesors folkloristikā, diploms LU-PR Nr. 0339
2012 Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, diploms Nr. K-319
2002 Latvijas Universitātes asociētais profesors etnomuzikoloģijā, diploms LU-APR Nr. 0102
1999 mākslas doktors, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas Habilitācijas un promocijas padome, disertācijas tēma “Latviešu mūzikas instrumentu sistemātika”, diploms H-D Nr. 000047
1996 mākslas maģistrs, Latvijas Kultūras akadēmija, diploms Nr. 000004
1980-1983 J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kultūras un mākslas zinātņu fakultāte, diploms ar izcilību Y Nr. 069809
1975-1980 Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāte, diploms G-I Nr. 313617

Pētnieciskās intereses
Latvijas un Baltijas tradicionālā un mūsdienu mūzika – vēsturiskie un sociālie aspekti, tradīcijas un to pārmaiņas, mūzikas instrumenti, kultūras un identitātes jautājumi. Skaņu vide, skaņu ainava un tās semantiskā interpretācija.

Svarīgākās publikācijas, grāmatas
Muktupāvels, Valdis. Kokles un koklēšana Latvijā. The Baltic Psaltery and Playing Traditions in Latvia. Rīga: Lauska, 2009. +CD; 2. izd. 2013.
Avramecs, Boriss, Valdis Muktupāvels. Pasaulio muzika. Vilnius: Kronta, 2000.
Avramecs, Boriss, Valdis Muktupāvels. Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā un populārā mūzika. Rīga: Musica Baltica, 1997, 277 lpp., il.
Mellēna, Māra, Valdis Muktupāvels, Ernests Spīčs and Iveta Irbe. Gadskārtu grāmata: Folkloras materiālu hrestomātija ar komentāriem. Rīga: Atols, 1995; 2. izd. Madris, 2004.
Grāmatu nodaļas
Muktupāvels, Valdis. baltu baltu dvēselīte. Kāda kultūras vēstures mirkļa refleksijas // Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš, sast. Ausma Cimdiņa. Rīga: Zinātne, 2014, 351–360.
Muktupāvels, Valdis. Kurp ved skanošais Vācietis? Muzikāli hermeneitiska etīde // Dzīves dziesma sarkanā. Ojārs Vācietis un viņa laiks, sast. Ausma Cimdiņa. Rīga: Zinātne, 2013, 68–81.
Muktupāvels, Valdis. Saules dainas un skaņurīki. Scientiae et patriae: Veltījums akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas dienā. A Festschrift in honour of Vaira Vīķe-Freiberga on her 75th birthday, sast. profesore Ausma Cimdiņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 233–252.
Muktupāvels, Valdis. Vai tā pati dziedātājtauta? No “Dziesmu rotas” līdz “Latvieša dziesmu kladei”. Inkluzīvi, sast. Janīna Kursīte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 308–321.
Muktupāvels, Valdis. The ‘Dangerous’ Folksongs: The Neofolklore Movement of Occupied Latvia in the 1980s. Popular Music and Human Rights, Volume II: World Music, ed. by Ian Peddie. Farnham UK: Ashgate Press, 2011, pp. 73–90.
Muktupāvels, Valdis. Über einige Musikinstrumente in litauischen und lettischen Bibeln des 16./17. Jahrhunderts und in der Alltagspraxis. Litauische Musik: Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext / herausgegeben von Audronė Žiūraitytė, Helmut Loos. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2010, S. 11–24.
Muktupāvels, Valdis. “Singende Knochen” und “Himmelsglöckchen”: Klänge und Klanginstrumente in den mythische Vorstellungen der Letten. Feuerspuren: Lettische Tanzrituale und Symbole. Zürich: Metanoia Verlag, 2009, S. 5–11.
Muktupāvels, Valdis. Inese Galante. Ilga Reizniece. Helmī Stalte. 100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā / sastādītāja Ausma Cimdiņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 156–161, 346–351, 412–415.
Muktupāvels, Valdis. Varas un pretestības valoda, zīmes un simboli 20. gs. 80. gadu folklorisma mūzikā un muzicēšanā. Kultūra un vara. Raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 92–102.
Muktupāvels, Valdis. Baltu kultūridentitāte: reģionālais un temporālais aspekts. Letonikas pirmais kongress. Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006, 13–22.
Klotiņš, Arnolds, Valdis Muktupāvels. Traditional Musical Instruments and the Semantics of Their Functions in Latvian Folk Songs. Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs, ed. by Vaira Vīķis-Freibergs. Kingston and Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1989, 186–217.
Raksti zinātniskos žurnālos
Muktupāvels, Valdis. Par dažiem mūsdienu folkloristikas un tās robežzinātņu jautājumiem: atskatoties uz savas zinātniskās darbības 25 gadiem. Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis, Nr. 1./2. (66. sēj.), 2012, 81.–94. lpp.
Muktupāvels, Valdis. The Small or the Big Kokles? A Shift of Preferences in the Context of the Folklore Revival Movement. Musiikin Suunta, Nr. 1, 2009, p. 5-13.
Muktupāvels, Valdis. Modern Prussians and Prussianness. Humanities and Social Sciences. Latvia. Western Balts: A Historical Perspective, Nr. 3 (49), 2006, p. 4-19.
Muktupāvels, Valdis. Musical Instruments in the Baltic Region: Historiography and Traditions. The World of Music, Vol. 44 (3), 2002, pp. 21-54.
Klotiņš, Arnolds, Valdis Muktupāvels. Tradiciniai muzikos instrumentai ir jų funkcijų latvių liaudies dainose. Liaudies kultūra, Nr. 4, 2001, 32–43.
Muktupāvels, Valdis. On some relations between kokles styles and contexts in the twentieth century. Journal of Baltic Studies, Vol. XXXI, nr. 4, Winter 2000, pp. 388-405.
Muktupāvels, Valdis. Latviešu mūzikas instrumentu historiogrāfija. Letonica, Nr. 2 (4), 1999, 7–41.
Zinātniski raksti enciklopēdijās
Muktupāvels, Valdis. Āžrags. Birbīne. Bundziņas. Bungas. Čakans. Cimbole. Cītara. Dūcenis. Dūda. Eglīte. Ermoņikas. Ganutaure. Ģīga. Klabata. Klabeklis. Kokle. Pūšļa vijole. Rags. Rata lira. Somas stabules. Spēles. Spiegana. Stabule. Svilpaunieks. Svilpe. Tarkšķis. Tāss. Taure. Vara bungas. Vargāns. Vijole. Zvans. Zvārgulis. Libin, Laurence, ed. The Grove Dictionary of Musical Instruments, 2nd revised ed. Oxford University Press, 2014.
Muktupāvels, Valdis. Baltic Religion: New Religious Movements. Encyclopedia of Religion / Lindsay Jones, ed. in chief. Detroit, New York, San Francisco, San Diego, New Haven, Waterville, London, Munich: Macmillan Reference USA, Thomson Gale, 2005, pp. 762-7.
Muktupāvels, Valdis. Latvia. The Garland Encyclopedia of World Music, vol. 8: Europe. Timothy Rice, James Porter, and Chris Goertzen, eds. New York and London: Garland publishing, Inc., 2000, pp. 499-508.
Muktupāvels, Valdis. Prūšu mitoloģija un 25 šķirkļi. Mitoloģijas enciklopēdija, 2. sēj. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994, 282–290.

 • Kalendārs

  << Aug 2020 >>
  MTWTFSS
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 1 2 3 4 5 6
 • Pieteikties jaunumiem

 • Atbalsta

  Izglītības un zinātnes ministrija - Logo Studiju un zinātnes administrācija - Logo